Навчальні заклади та установи системи освіти під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству:

1) проводять з учасниками освітньо-виховного процесу виховну роботу із запобігання та протидії домашньому насильству;

2) повідомляють не пізніше однієї доби службу у справах дітей, уповноважені підрозділи органів Національної поліції України у разі виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень;

3) проводять інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітньо-виховного процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, приділяючи особливу увагу формуванню небайдужого ставлення учнів до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування вчителів про випадки домашнього насильства, що стали їм відомі, повідомлення про такі випадки до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

4) організовують роботу практичного психолога та/або соціального педагога з постраждалими дітьми;

5) взаємодіють з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно достатті 15цього Закону;

6) звітують центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Інформуємо, що Комунальним навчальним закладом Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»(далі Інститут)упроваджуються:

· програми курсів підвищення фахової кваліфікації педагогів з проблеми профілактики та попередження домашнього насильства:

· «Психолого-педагогічний та соціальний супровід сімей різних типів»;

· «Професійний розвиток учителів у контексті освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини»;

· «Організація системи роботи з вирішення конфліктів у закладах освіти засобами медіаційних практик»;

· «Діяльність закладу освіти щодо запобігання та протидії проявів насильства»;

· тематичні спецкурси до курсів фахової кваліфікації (для педагогічних працівників закладів освіти):

- «Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства в умовах реалізації концепції Нової української школи»;

- «Ґендерні аспекти самореалізації особистості», «Формування ґендерної культури особистості»,

- «Психолого-педагогічний та соціальний супровід сімей різних типів»;

- «Навички кризового консультування»;

- «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;

· навчальні заняття(для усіх категорій педагогічних працівників):

· «Технологія формування сприятливого соціально- психологічного клімату в учнівському колективі»;

· «Психологічна консультація як один із напрямів діяльності працівників психологічної служби»;

· «Методологічні основи формування готовності до самозберігаючої поведінки при ризику соціального характеру»;

· «Насильство в сім’ї як соціальна проблема»;

· «Поняття насилля. Види насилля та наслідки»;

· «Соціально-психологічний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях»;

· «Соціально-педагогічна робота з батьками в закладах освіти»;

· «Психолого-педагогічний та соціальний супровід сімей різних типів»;

· «Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема»;

· на базі Інституту постійно діє консультаційнийонлайн-пунктдля працівників психологічної служби системи освіти області, керівників освітніх закладів, педагогічних працівників з питань надання психологічної допомоги дітям та сім’ям, які зазнали насильства, реагування на випадки насильства та взаємодії з іншими органами та службами.

Кiлькiсть переглядiв: 57