• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Фінансова звітність закладу

Фінансова звітність за І квартал 2020р.

Перегляд за посиланням:wym-1592386068671


Фінансова звітність за 2019

Перегляд за посиланням:wym-1592386015709


Фінансова звітність

cтаном на 19 квітня 2018 року

ОЗНЗ Катюжанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

по КЕКВ 2210

виділено фінансування станом на 01.01.2018 року - 100000,0

використано станом на 19.04.2018 року – 2085,00

Найменування товару

Державний класифікатор

Державний класифікатор (CPV)

Ціна за одиницю

Кількість

Розмірність

Флешка для цифрових підписів

----

----

695,00

3

шт.

по КЕКВ 2240

виділено фінансування станом на 01.01.2018 року - 80000,0

використано станом на 19.04.2018 року – 11677,54

Найменування послуг

Сума

За послуги зв’язку

388,08

Послуги провайдера

1400,00

Послуги банку РКО

1549,24

За дератизацію шкільних приміщень

403,00

За вивезення сміття

959,66

Послуги охорони

1500,00

Заміна електролічильників

4579,10

Заміна електролічильників

898,46

по КЕКВ 2271

виділено фінансування станом на 01.01.2018 року - 1061100,0

використано станом на 19.04.2018 року – 343106,71

Оплата теплопостачання

343106,71

по КЕКВ 2272

виділено фінансування станом на 01.01.2018 року - 10500,0

використано станом на 19.04.2018 року – 862,41

Оплата водопостачання та водовідведення

862,41

по КЕКВ 2273

виділено фінансування станом на 01.01.2018 року - 54000,0

використано станом на 19.04.2018 року – 21280,20

Оплата електроенергії

21280,20

Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма

№ 4-3д,

№ 4-3м)

за І квартал 2018 р.

коди

Установа

ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

за ЄДРПОУ

23567422

Територія

с.Катюжанка вул.Біла 60

за КОАТУУ

3221883200

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

-

-

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

06

Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

0617363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено
на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

749 500,00

225 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

у тому числі:

Поточні видатки

2000

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

749 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

749 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

749 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

749 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

225 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

М.А.Микитчик

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

А.В.Осадча

(підпис)

(ініціали, прізвище)
ЗВІТ

про надходження та використання коштів загального фонду (форма

№2д,

№2м)

за 2017 р.

коди

Установа

ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

за ЄДРПОУ

23567422

Територія

с.Катюжанка вул.Біла 60

за КОАТУУ

3221883200

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

275

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

0

0

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

2751320

Будівництво футбульних полів зі штучним покриттям

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн, коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

749 500,00

-

-

749 500,00

749 500,00

-

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

-

-

-

-

-

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

080

-

-

-

-

-

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

749 500,00

-

-

749 500,00

749 500,00

-

Придбання основного капіталу

3100

380

749 500,00

-

-

749 500,00

749 500,00

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

749 500,00

-

-

749 500,00

749 500,00

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

749 500,00

-

-

749 500,00

749 500,00

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

-

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

650

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

М.А.Микитчик

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

А.В.Осадча


Найменування товару Державний класифікатор Державний класифікатор (CPV) Ціна за одиницю Кількість Розмірність Клей ПВА з дозатором, 200 мл. ---- ---- 15.4800 2 шт. Клей ПВА 100мл супер ковпачок ---- ---- 12.600 2 шт. Маркер текстовий 4 кольори [блістер) ---- ---- 50.2800 1 шт. Маркер 4шт в блістері Note Bene ---- ---- 39.9000 2 шт. Папір для нотаток 90x90 мм. 1000 aрк. ---- ---- 37.3800 1 шт. Коректор 2в1 12мл ---- ---- 26.4000 4 шт. Стрічка клеюча 2 од. ---- ---- 15.4200 1 шт. Кнопки - цвяшки кольорові, метал - пластик. 50 шт/уп. ---- ---- 10.620 2 шт. Скріпки кольорові 28мм, 100 шт, круглі ---- ---- 9.1800 2 шт. Скріпки оцинковані 25мм, 100 шт.,, круглі ---- ---- 6.840 3 шт. Скріпка кольорова кругла 26мм, 100шт. ---- ---- 7.800 1 шт. Скоби д/степлеру, 10. 1000шт, ---- ---- 3.420 1 шт. Скоби металеві у блоках для степлера 24/6 {1000шт/п), ---- ---- 9.780 1 шт. Коректор-ручка 10 мл з металевим кінчиком ---- ---- 20.1600 2 шт. Ножиці, руч, згумое. вставками, 175мм ---- ---- 27.3000 2 шт. Папка-швидкозшивач з прозорим верхом А4, ---- ---- 3.480 20 шт. Клавіатура Genius КВ-110Х USВ ВІаск ---- ---- 249.0000 1 шт. Миша RЕАL-EL RМ-211, USВ, чорний ---- ---- 72.0000 4 шт. Лопата снігоприбиральна (ковш 45см*30см) ---- ---- 225.0000 2 шт. Рукавички трикотажні ---- ---- 11.400 10 шт. Віник сорго "Найкращий ---- ---- 49.5000 10 шт. Ліска для садових тримерів ''Кручений квадрат" 3,0 мм ---- ---- 282.0000 2 шт. Рашпіль плоский 200мм РRОLINЕ ---- ---- 127.0000 5 шт. Ножиці пj металу 250 мм Ехрегt правий ---- ---- 132.0000 5 шт. Лобзик. 300 ММ ---- ---- 63.0000 5 шт. Лобзик, 200 мм 240205 ---- ---- 54.0000 5 шт. Циліндр, АВUS, Англійський ключ Е45, ключ-ключ. 30/30, ---- ---- 279.3600 4 шт. Розетка Lezard DEМЕТ з заземл, зов. установки ІР20 ---- ---- 50.1600 4 шт. Вимикач 1-ний Lezard , 10А 250У ---- ---- 36.4200 10 шт. Коробка поліпропілен ---- ---- 3.660 10 шт. Коробка поліпропілен з кришкою ---- ---- 9.900 4 шт. Лампа розжарювання СІ 100W А55 ---- ---- 10.380 100 шт. Світильник світлодіод. LightMaster LР-600 36W, ІР20, ---- ---- 419.7600 16 шт. Клеюча стрічка прозора 33м*12мм ---- ---- 17.8800 1 шт. Лампа люm. Osram L 18/765, 25шт/уп, ---- ---- 339.0000 4 шт. СкОтч канц 12 мм х ЗО м ---- ---- 7.320 2 шт. Стартер ОSRАМ 151 Ваsіс для люм.ламп 15-18w ---- ---- 9.900 20 шт. Ізострічка ПВХ 0,13x19мм 25М чорна ---- ---- 19.5000 6 шт. Гуаш Луч.3оо" Міні, 12кольор, блок-тара, ---- ---- 74.7600 2 шт. Зас рідкий д/миття пос ''ЕКОНОМ" лимон 5кг ---- ---- 81.9000 4 шт. Бреф чиcт.nорошок хвоя - з хлором 500г ---- ---- 21.0700 10 шт. Пластилін 12кольор. 240г + стек “Баранчик Шон" ---- ---- 24.5700 1 шт. Фломастери 10 шт ---- ---- 47.1000 1 шт. Зас д/туал Туалетне каченя 5в1 Видимий Ефект 900мл ---- ---- 43.3201 20 шт. Фарби акварельні "Бджілка", 12 кал. ---- ---- 37.2600 1 шт. Засіб миючий для скла та дзеркал ОRIGАМІ Океанія 5 кг ---- ---- 58.9800 2 шт. Серветка д/nрибирання Фламенко 32*38см 5шт ---- ---- 31.7400 5 шт. Акварель медова , 18 кольорів ---- ---- 40.9200 1 шт. Шкребки МЖ Зшt/уп ---- ---- 26.4600 5 шт. Фарба гуашева 12 кольорів ---- ---- 43.3000 1 шт. Мішок д/будівельного сміття ТМ Ехрегt, 2 шари, ---- ---- 73.6200 2 шт. Фарба гуашева АFRІСА12 кольорів 10 мл ---- ---- 53.8200 1 шт. Мішки д/сміття ДГ 35 л/100 шт ---- ---- 46.2600 4 шт. Олівці кальoрові 18 шт., шестигранні ---- ---- 30.4100 2 шт. Рукавички латекс, госп. Добра господ-ка cтан-т ХІ_ ---- ---- 28.3800 20 шт. Мило+крем екопак 50/50 Апельсин ШИК, 5x70г ---- ---- 21.0000 5 шт. Файл для докум, А4+, 40мкм, 100шт., ---- ---- 61.6800 3 шт. Мило тв.Шарм екопак, Зволожуючий кр. 5*70г ---- ---- 19.4400 5 шт. Папір оф. А4 "НР Ноmе&Оffice\ клас С, пачка 500 арк, ---- ---- 75.0000 20 шт. Папір акварельний А1 (61*86см), 2О0г/м2, білий, середнє зерно. ---- ---- 9.540 50 шт. Папка картонна на завязках, формат С4, картон 260 ---- ---- 4.800 10 шт. Папка швидкозшивач карт,420 г. ---- ---- 3.600 13 шт. Папір оф, Міх Nеоn, 80 г/м2. 200 л. ---- ---- 114.9600 1 шт. Папір оф. Міх Іtіеnsіv 80 г/м2г 250 . ---- ---- 99.0000 1 шт. Світильник растровий вбудований Е5ТАКЄ5 І.ЕО ЛПБ- ---- ---- 769.9800 6 шт. Папір оф. Саnon УеІІоw А4 80г/м2 {500арк) ---- ---- 71.1400 20 шт. Файл А4+ ЗОмкм глянець (100 шт.) ---- ---- 33.3000 5 шт. Папка-швидкозшивач з прозорим верхом А4, ---- ---- 28.8000 1 шт. Маркер текстовий 5.3 мм, кол в асорт ---- ---- 9.600 10 шт. Клей-олівець РУР 15г, 2шт., блістер ---- ---- 23.7000 2 шт. Фарби гуашеві Аstra 12 кольорів, 20 мл 83114901 ---- ---- 195.5400 1 шт. Фарба гуашева "ЯкКозаки", 9 кольорів (по 10 смЗ) ---- ---- 33.0000 1 шт. Гуаш "Мультики". 12 кол х 20 мл. ---- ---- 108.6000 1 шт. Мотокоса бензинова АLРІNА В42D ---- ---- 5499.0000 1 шт. Ліска для садових тримерів "Кручений квадрат" 2.7 мм ---- ---- 270.0000 1 шт. Ліска тримерна "Квадрат ОІ/АІ." 2.7 мм х 64 м ---- ---- 271.9800 1 шт. Мастило Олео-Мак 2-тактне РROSINT 2Т 1 л. ---- ---- 161.0000 1 шт. Масло для кущоріза 125гр. ---- ---- 108.1200 1 шт. Розетка силова без заземл. ---- ---- 41.8200 5 шт. Рамка 1-на SimonIO, СR1/11, універсальна, біла ---- ---- 13.5000 5 шт. Знаки пожежної безпеки ---- ---- 9.0000 197 шт. Журнал обліку наявності вогнегасників на об'єкті ---- ---- 18.0000 1 шт. Журнал реєстрації інструктажів з питать пожежної безпеки ---- ---- 18.0000 1 шт. Журнал реєстрації інструктажів з питать охорони праці на робочому місці ---- ---- 18.0000 1 шт. Інструкція про використання вуглекислотних вогнегасників ---- ---- 15.0000 5 шт. Інструкція про використання порошковихвогнегасників ---- ---- 15.0000 10 шт. Вогнегасник поршковий ВП-5 (з) ---- ---- 286.2000 3 шт. Вогнегасник вуглекислотний ВВК-1.4 (ОУ-2) ---- ---- 372.0000 3 шт. Багор пожежний ---- ---- 69.0000 1 шт. Лом пожежний ---- ---- 69.0000 1 шт. Відро конусне пожежне ---- ---- 75.0000 1 шт. Сокира пожежна ---- ---- 189.9600 1 шт. Крейда писальна 17.5000 120 кг Стіл учнівський двомісний антисколіозний 484.0000 15 шт Стілець учнівський Т-подібний регулюємий по висоті 291.3300 30 шт кріплення KSL CMPR-2 637.0000 3 шт екран для проектора ELIT 1349.0000 3 шт кабель VGA 10m 210.0000 3 шт ДБЖ Powercom BNT 600A 1363.0000 1 шт ДБЖ Powercom RPT 800A 1347.0000 1 шт журнал шкільний 1-4 класи 66.0000 10 шт журнал шкільний 5-11 класи 76.0000 12 шт журнал обліку факультативної роботи 15.0000 2 шт журнал обліку пропущених та замінених уроків 20.0000 2 шт книга записів наслідків внутрішнього контролю 51.0000 1 шт книга наказів з кадрових питань 45.0000 1 шт Покажчик «Вихід» з акамулятором 240.0000 1 шт

Фінансова звітність навчального закладу за 9 місяців 2017 року

Перегляд звітності за посиланням:

wym-1512041035425

Фінансова звітність cтаном на 19 квітня 2018 року ОЗНЗ Катюжанська ЗОШ І-ІІІ ступенів по КЕКВ 2210 виділено фінансування станом на 01.01.2018 року - 100000,0 використано станом на 19.04.2018 року – 2085,00
Найменування товару Державний класифікатор Державний класифікатор (CPV) Ціна за одиницю Кількість Розмірність
Флешка для цифрових підписів ---- ---- 695,00 3 шт.
по КЕКВ 2240 виділено фінансування станом на 01.01.2018 року - 80000,0 використано станом на 19.04.2018 року – 11677,54
Найменування послуг Сума
За послуги зв’язку 388,08
Послуги провайдера 1400,00
Послуги банку РКО 1549,24
За дератизацію шкільних приміщень 403,00
За вивезення сміття 959,66
Послуги охорони 1500,00
Заміна електролічильників 4579,10
Заміна електролічильників 898,46
по КЕКВ 2271 виділено фінансування станом на 01.01.2018 року - 1061100,0 використано станом на 19.04.2018 року – 343106,71
Оплата теплопостачання 343106,71
по КЕКВ 2272 виділено фінансування станом на 01.01.2018 року - 10500,0 використано станом на 19.04.2018 року – 862,41
Оплата водопостачання та водовідведення 862,41
по КЕКВ 2273 виділено фінансування станом на 01.01.2018 року - 54000,0 використано станом на 19.04.2018 року – 21280,20
Оплата електроенергії 21280,20
Кiлькiсть переглядiв: 504

Коментарi