/Files/images/images (4).jpg

В основу науково-методичної роботи Катюжанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів було покладено організаційно-функціональна модель методичної роботи, спрямовану на реалізацію науково-методичної проблеми: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору». Організаційно-функціональна модель методичної роботи містить такі основні блоки:

1.Пізнавальний, що передбачає формування та розвиток професійних здібностей педагогів, а також їхньої професійної майстерності.

2.Тематичний, що передбачає розв’язання актуальних проблем, які постали перед колективом.

3.Узагальнювальний, що передбачає впровадження позитивного досвіду, інноваційних технологій. ( Додаток 4)

Концептуальна мета реалізації моделі науково-методичної роботи -

систематична колективна діяльність педагогічного колективу, спрямована на розробку моделі професійно компетентного педагога освітнього закладу нового типу та формування особистісного вектору розвитку професійної майстерності вчителя.

Пріоритетні концептуальні завдання:

· створити інформаційне і програмно-методичне забезпечення процесу підвищення професійної майстерності вчителя та покращення якості надання освітніх послуг;

· забезпечити умови для реалізації науково-методичної проблеми школи;

· досягти оволодіння вчителями та широкого впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечить створення нового комунікативного простору, який буде зразком якісно нових стосунків «учитель-учень»;

· створити умови для формування, виявлення та поширення кращого педагогічного досвіду вчителів школи, зростання мотивації до постійного самовдосконалення та самореалізації.

Пріоритетні напрямки науково-методичної роботи:

· Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

· Формування методичної культури педагогічних працівників

· Дослідно-експериментальна діяльність

· Аналітико-моніторингова діяльність

Прогнозовані результати:

· Підвищення професійного рівня педагогів та збільшення кількості творчих вчителів-новаторів.

· Напрацювання рекомендацій та поширення досвіду з проблеми формування власного вектору професійного розвитку вчителя.

· Створення здорового мікроклімату в школі, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителя і учнів.

· Підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.

· Збільшення результативності участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, науково-дослідницьких та творчих конкурсах районного, обласного, національного та міжнародного рівнів.

· Підготовка конкурентноспроможних та соціально-адаптивних випускників, здатних до постійного самовдосконалення та саморозвитку.

· Підвищення рейтингу школи серед закладів району.

Кiлькiсть переглядiв: 724

Коментарi