ПЕДАГОГІЧНА РАДА

Тема :«Реалізація наскрізних змістовних ліній засобами навчальних предметів»

Форма проведення: семінар - практикум

Урок – дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, ерудиції. До хорошого уроку вчитель готується все життя.

В. Сухомлинський

( показ відео про осінь )

1-2 слайд ( на фоні мелодії..)

1.Вед. Красива осінь вишиває клени

Червоним, жовтим, срібним, золотим.

А листя просить: – Виший нас зеленим!

Ми ще побудем, ще не облетим.

Життя – це гра, а люди в ній актори. Кожен з яких грає головну роль власної вистави свого життя. Нам доля дарувала головну роль…

Таку, що не спиниш, не скажеш: доволі,

Бо вчитель – це сцена, де є усі ролі,

І кожну не грати, а нею прожити,

І душу дитячу у щастя зліпити.

У тому вся суть: не для себе прожити……

Так і живем ми з вами шановні колеги ..кожного року нові зміни в освіті, інновації..

Тема нашої педагогічної ради. «Реалізація наскрізних змістових ліній засобами навчальних предметів»

2. Важливий крок до нового змісту освіти Потапенко О.М.

( перехід на презентацію Потапенко )

3. Зміст наскрізних змістових ліній як забезпечення формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня. Кантур О.В.

( слайд 5-12)

4. З досвіду роботи вчителів «Реалізація наскрізних змістових ліній під час вивчення навчальних предметів»

· ( перехід на презентацію Голубок Г.Л )

· ( перехід на презентацію Тробюк Л.В. )

МЕТОД ,, МОЗКОВИЙ ШТУРМ,,

· ( перехід на презентацію Гриценко Л.М. )

· ( перехід на презентацію Осадча З.Д.)

ВЕД. Обговорення.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ,, ЛЕГЕНЛА ПРО ВЧИТЕЛЯ ,, ( ПЕРЕХІД НА ПРЕЗЕНТАЦІЮ ) – Антоненко В.М.

Проект рішення.

посилання на презентацію: wym-1574177005864

ПЕДАГОГІЧНА РАДА НА ТЕМУ:

,, РОЛЬ МОГО ПРЕДМЕТА У МАЙБУТНЬОМУ ЖИТТІ УЧНЯ ,,

Девіз : Діти святі й чисті.

Навіть у розбійників та крокодилів вони відносяться до ангельського чину.

Самі ми можемо лізти в яку завгодно яму, але дітей повинні огортати атмосферою, пристойною їх чину.

Не можна робити їх іграшкою свого настрою:

то ніжно цілувати, то шалено топтати їх ногами …

А. П. Чехов

МЕТА і ЗАВДАННЯ: вироблення єдиних уявлень учасників педагогічного процесу про головні цілі предметного навчання в школі; осмислення педагогами власної навчальної, розвиваючої, виховної діяльності в сучасних умовах; визначення рівня усвідомлення учасниками педагогічного процесу цілей і завдань предметного навчання; виявлення першочергових завдань предметного навчання у загальноосвітній школі; включення всіх учасників педагогічного процесу в реалізацію задачі формування випускника як компетентної особистості, здатної до самореалізації.

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: круглий стіл ( обмін думками )

ЧАС ТА ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: о 9год. 00 хв.

28березня 2019 року

Питання для обговорення:

1. Хто такий – мій учень. Чому я хочу навчити своїх учнів (ідеальне і реальне)?

2. Чому вчить мій предмет? Чому необхідно вивчати мій предмет ?

3. Як викликати у мого учня інтерес до мого предмету і довести його важливість у майбутньому житті?

Презентація педради за посиланням:wym-1554790061899
01 листопада 2018р. 09.00 каб. №37

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Успішний вчитель – вічний учень

Неможливо жити краще, ніж проводячи життя в прагненні стати досконалішим. Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. (Сократ)

Завдання:

· допомогти усвідомити наявність проблемних зон в особистісній і професійній сферах;

· сприяти підвищенню мотивації до саморозвитку і самореалізації;

· стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень.

Форма проведення: психологічний тренінг

План проведення педради

Вступна частина:

1. Мета, завдання і актуальність обраної теми педради.

2. Тестування.

3. Правила роботи в групі.

Основна частина

1.Вікторина «Вік живи – вік учись».

2.Методичні пазли.

3.Проект «Сучасний вчитель».

4.Індивідуальна робота «Визначення професійного кредо вчителя».

Заключна частина

Ухвалення рішення.

презентація за посиланням:wym-1542353596857
04.01.2018 р. о 09.30 каб. №37
Учитель для школи –це те ж саме, що сонце для всесвіту. А.Дістервег
ПЕДАГОГІЧНА РАДА

Тема:,, Школу створює вчитель,,

Форма проведення: методична панорама

Мета: розкрити роль учителя в різні історичні часи; підвищити зацікавленість, активність та мотивацію вчителів до професійної діяльності; розкрити роль фахової майстерності вчителів; розвиток вміння діяти спільно, узгоджувати свої дії з колегами в обстановці творчої взаємодії та співпраці.
План педради:

Цінність школи визначається цінністю її вчителя, який учитель, такий учень

А.Дістервег

Теоретичний блок: « Сутність педагогічної діяльності»

1. Тенденції розвитку освіти

2. Основні функції освіти на сучасному етапі

3.Вчитель у різні історичні часи

Практичний блок: «Учитель» - звучить гордо»

4. «Педагогічна майстерність учителя»

5. «Імідж учителя – імідж школи»

Шкільний калейдоскоп

6. « Творчий портрет колективу»

7. Проект рішення педагогічної ради

Презентація за посиланням:wym-1515082625553
Презентація,, Вчитель у різні історичні часи,, wym-1515082717150
Презентація,,Завдання сучасної школи,, wym-1515082761988
Презентація,,Образ сучасного вчителя ,,wym-1515082918995
Презентація,, «Імідж учителя – імідж школи»wym-1515083022364
Презентація,, Рецепт вдалого уроку,,wym-1515083099052

26 жовтня 2017 р. 10.00 каб. №37

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Тема: «Формування мотивації до пізнавальної діяльності учнів»

Форма проведення : презентація

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Поняття мотивації та її види. (Сивачук В.І.)

2. Фактори впливу на вмотивованість у навчальній діяльності.

(Олексієнко В.П.)

3. Шляхи, методи та прийоми впливу на мотивацію дитини до навчання. (Оробей О. А.)

4. Мотивація навчання відповідно до вікових особливостей учнів.

(Крачило Т.П.)

5. Методичні рекомендації для посилення мотивації навчання учнів на уроці. (Тимошенко Л.П.)

6. Вироблення проекту рішення.

(Землинська В.І., Король Д.В., Осадча Л.В., Осадчий С.С.)

Презентація за посиланням:wym-1512116690677

Кiлькiсть переглядiв: 145

Коментарi