Звіт директора школи за 2016-2017 н.р.

Протокол № 1

загальних зборів колективу школи, ради

школи, батьківського комітету, піклувальної ради

Катюжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

14 червня 2017 р. с. Катюжанка

Голова зборів: Осадча З.Д.

Секретар зборів: Тимошенко Л.П.

Присутні: 85 чол.

Порядок денний

1. Звіт директора про роботу за 2016/2017 н. р.

2. Оцінка діяльності директора школи.

1. Звіт директора школи Микитчика М.А. здійснювався відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

По першому питанню доповідач розкрив роботу директора по підвищенню рівня організації навчально-виховного процесу в школі. Проведено велику організаційну роботу по завершенню процесу реорганізації закладу в загальноосвітню школу (реєстрація статуту, реєстрація в державному реєстрі, виготовлення штампів, печаток, одержання електронних підписів, ключів, включення в бази даних освітньої системи).

Всі діти мікрорайону охоплені навчанням, організовано підвіз дітей з навколишніх сіл (55 чол.). Проаналізовано мережу класів і учнів до 2020 р. в 2016/2017 н. р. – 462учні – на 2019/2020 н. р. – 506 учнів. Почато реалізацію плану створення на базі школи опорного закладу та перспективи, що відкриваються в зв’язку з цим (поліпшення матеріально-технічної бази, комп’ютерне забезпечення).

Проаналізовано виконання навчальних планів і програм, річного плану роботи.

Успішно пройдено атестацію школи в грудні-січні, публічну презентацію школи на розширеній нараді директорів. Випускники 9, 11 класів успішно склали ДПА. Особливо слід відмітити ЗНО/ДПА з української мови та літератури. З 8 випускників – 5 учнів отримали високий рівень, 2 учні – достатній і 1 – середній. Більшість з них підвищила рівень навчальних досягнень. Учениця 9-А класу Середа Анна стала призером обласної олімпіади з української мови та літератури. 13 учнів стали переможцями районного етапу учнівських олімпіад.

Велику роботу проведено директором по зміцненню матеріально-технічної бази закладу:

- продовження капітального ремонту покрівлі школи (освоєно 620 тис. грн)

- реконструкція системи освітлення (3 кабінети)

- встановлення фільтру очистки води (13 400 грн)

- обладнання охоронної сигналізації та підключення до пульту УДО національної поліції у Київській обл.

- проведено поточний ремонт всіх навчальних кабінетів, залучивши до цього благодійну допомогу ТОВ «Капарол Україна» та батьківських комітетів класів.

- підключено до мережі Інтернет ще 5 кабінетів (в цілому мережа об’єднує 27 кабінетів), при щомісячній абонплаті за контент 600 грн з коштів районного бюджету.

Директор проаналізував джерела фінансування закладу, роль благодійного фонду батьківського комітету. Детальний звіт щодо витрачання коштів благодійного фонду розміщено на сайті школи в розділі «Інформація батьківського комітету». Всі витрати задокументовано, роботи оприбутковано і проведено через казначейські рахунки з відображенням у звітності бухгалтерії школи.

Директор забезпечив школу педагогічними кадрами, своєчасно вирішує кадрові питання підвищення кваліфікації, атестацію вчителів. 8 з 10, що атестувались в 2016/2017 н. р. підтвердили вищу категорію та педагогічні звання. Тробюк Л.В. присвоєно звання «Старший вчитель». Було акцентовано увагу на критеріях необхідних для встановлення вищої категорії та присвоєння педагогічних звань.

Проаналізовано роботу по соціальному захисту, збереженню та зміцненню здоров’я учнів та педагогічних працівників. Вказано на проблеми з їх вирішенням, відмічено досягнення. Директор ініціює виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту внутрішніх мереж опалення для збереження належного температурного режиму.

Директором налагоджено тісну співпрацю з батьківським активом, радою школи, громадськістю села. Микола Артемович своєчасно реагує на звернення батьків, своєчасно вирішує нагальні питання, що стосуються організації навчально-виховного процесу. Пропозиції батьків розглядаються і враховуються при вирішенні кадрових питань, прийнятті управлінських рішень.

2. На голосування учасників зборів було винесено пропозицію визнати роботу директора школи Микитчика М.А. за 2016/2017 н. р. задовільною.

Результати голосування: за – 84 чол.

проти – 0 чол.

За результатами голосування діяльність директора школи визнано задовільною.

Голова зборів З.Д. Осадча

Секретар зборів Л.П. Тимошенко

Кiлькiсть переглядiв: 77

Коментарi