• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Шкільна бібліотека

/Files/images/DSC07935.JPG

ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

на 2017/2018 навчальний рік

Основні завдання і напрямки роботи бібліотеки

ОЗНЗ Катюжанська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів

на 2017-2018 навчальний рік

Шкільна бібліотека здійснює свою роботу відповідно до «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» та вимог навчально - виховного процесу школи .В 2017-2018 навчальному році діяльність бібліотеки буде спрямована на « Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально- виховного процесу у світі сучасних вимог».

Виходячи з основних принципів виховання, робота бібліотеки буде спрямована за пріоритетними напрямками :

- патріотичне ,

- художньо - естетичне ,

- моральне ,

- правове ,

- економічне виховання.

Бібліотека повинна задовольнити потребу дитини в пізнанні навколишнього світу , визначення свого місця в ньому у вивченні історії та культури рідної Батьківщини природи та побуту краю .

І . Організація бібліотечного обслуговування читачів.

Зв’язки з громад кістю. Реклама бібліотеки

1. Організація роботи по поповненню фонду бібліотеки підручниками та художньою літературою . Своєчасне забезпечення учнів підручниками .

2. Організація , раціональне розміщення бібліотечних фондів , їх збереження .

3. Співпраця шкільної бібліотеки з вчителями предметниками ,

класоводами ,класними керівниками .

4. Поглиблення інформаційно – бібліографічного обслуговування учнів та вчителів .

5. Залучення до систематичного читання всіх учнів , пропаганда книг серед шкільної молоді .

6. Виховання бережливого ставлення до книг та шкільних підручників .

7.Роз’яснення серед учнів правил користування бібліотекою .

8.Проведення місячника шкільної бібліотеки.

9.Традиційне свято «Посвята в читачі».

10.Екскурсія першокласників до сільської бібліотеки.

ІІ. Культурно - просвітницька діяльність.

Популірізація літератури

1. Розбудова державності .

Провести уроки –бесіди : «Священні символи України» жовтень

«Перші кавалери військових орденів і медалей» жовтень

До річниці перемоги - „Година пам”яті” травень

Книжкова виставка : „Бережіть світлу пам'ять „ травень

2. Відродження народних традицій .

Тематичні полички : „Моя земля – земля моїх батьків „ протягом

„Обряди та звичаї нашого народу „ року

Бесіда : „Скарби бабусиної скрині „ березень

Бібліотечний урок : „Походження назви Україна” листопад

Виставка: „День українського козацтва „ жовтень

3 . Краєзнавча робота .

Бесіда : „Кожен край має свій звичай „ листопад

„Мій рідний край Катюжанка „ листопад

Виставка : „А в серці тільки ти , єдиний ,мій рідний краю „ протягом „Чудовий край Вишгородчина „ року

Конкурс віршів : „ Україна моя , калиновий краю” лютий

4.На допомогу гуманізації суспільства і духовному ставленню особистості .

Підбір матеріалу для проведення першого уроку. серпень

Виставка : „Життя людини – найцінніший скарб „ серпень

Виставка до дня толерантності . жовтень

Літературна година „Мамина пісня” травень

Бесіда –діалог „Відкриваєм серце для добра „ квітень

„Про доброту та милосердя „ квітень

5 . Правоохоронна робота

Бесіда : „Закон захищає дитинство „ грудень

Урок : „Шкідливі звички „ грудень

„Конституція України логічне продовження Акту

проголошення незалежності України „ січень

6 . Відродження духовності та моралі

Поличка до прав людини : „День похилого віку „ грудень

Поличка до дня 8 –Бебезня : „Найкращій матусі у світі „ березень

До дня закоханих : „Хто не кохав не жив на цій землі

7 . Розвиток інтелектуального потенціалу людини на допомогу школі .

Книжкові виставки : „ Козацькому роду –нема переводу „.

„Рідна природа „

„У світі математики „

„Цікава наука хімія „

Провести бесіди : „Як користуватись словниками , енциклопедіями „

„Книга та її роль у житті людини „

ІІІ. Обслуговування читачів та вчителів ,методична робота

1.Систематичне інформування учнів і вчителів про нові надходження.

2.Проведення бібліотечних уроків ,читацьких конференцій.

3. Нарада з класоводами та класними керівниками про культуру читання дітей під час уроків та позаурочний час.

4.Надання учням методичної та художньої літератури під час проведення предметних олімпіад.

5. Надання учням літературу для читання на канікулах.

6.Робота з боржниками.

ІV. Формування, використання ,збереження бібліотечного фонду

1. Постійно вивчати бібліотечний фонд виходячи із завдань виховання ,вивчення шкільних програм ,інтересів і запитів учнів і вчителів.

2. Слідкувати за правильністю розстановки книг по полицях.

3.Систематично очищати книжковий фонд від застарілої та зношеної літератури.

4.Вести сумарний облік книжкового фонду бібліотеки.

5.Дотримання санітарно – гігієнічних вимог збереження книжкового фонду .

6.Систематично проводити рейди по збереженню підручників.

7.Вести облік книг та облік книг прийнятих від учнів замість загублених.

/Files/images/DSC07939.JPGКонкурсна робота : ,, ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА – ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ,,

ВСТУП

Скарбницею духовних багатств людства, однією з найміцніших ланок , що поєднує минуле, сучасне і майбутнє, є книга. Важко переоцінити її значення для людства. Спочатку рукописна, а потім друкована, вона була є і залишається невичерпним джерелом знань.

Шкільній бібліотеці належить велика просвітницька робота у прилученні підростаючого покоління до духовної спадщини через виховання інтересу до книги. З книг діти черпають інформацію про оточуючий їх світ, всесвіт, уявлення про добро і зло, про правила поведінки в соціумі, тобто книга має великий виховний вплив на формування духовної культури особистості.

Сучасна Україна знаходиться в новій соціальній реальності, що вносить принципові зміни в розвиток держави, суспільства, нових економічних відносин. Зміни в державі та соціумі щоденно вносять свої корективи і пріоритети і в систему освіти, і в роботу всіх освітянських бібліотек.

Шкільна бібліотека сприяє розвитку навчально – виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти, вихованню в учнів відповідальності, національної свідомості, формуванню в них потреб саморозвитку і вдосконалення. У сучасних умовах завданнями шкільної бібліотеки є не тільки бібліотечно – інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально –виховного процесу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті та дозвільній діяльності, а і виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел.

Основою інформаційної культури особи є знання про інформаційне середовище, закони його функціонування та розвитку, а головне – досконале вміння орієнтуватися у безмежному сучасному світі інформації, а шкільна бібліотека і є фундаментом освіти і самоосвіти, скарбницею людських знань.

Сьогодні в школі кабінетом номер один повинна бути бібліотека. Її розглядають як бібліотечно-інформаційний центр навчального закладу, мета якого – забезпечення інформаційних потреб учнів і педагогів.

Оскільки шкільна бібліотека є обов′язковою структурною ланкою загальноосвітнього навчального закладу, усі стратегічні освітньо - виховні завдання трансформуються в завдання і діяльність бібліотеки. А реалізація завдань бібліотеки визнає її функції: освітні, інформаційні, інтелектуальні, культурологічні, виховні, самоосвітні, соціальні.

В умовах підвищення ролі та значення інформації в житті людини наша шкільна бібліотека спрямовує роботу на таке:

- своєчасне надання учням та вчителям доступу до необхідної інформації, вдосконалення досвіду з аналізу інформаційних потреб і задоволення індивідуальних освітніх потреб та інтересів;

- розвиток науково-інформаційної грамотності користувачів бібліотеки;

- інформаційний супровід інноваційних процесів у школі;

- допомогу в самоосвіті дітей і дорослих.

Знання, вміння та навички, які здобувають учні у стінах шкільної бібліотеки, забезпечують їх можливостями пристосування до різноманітних життєвих ситуацій, роблять реальним продовження освіти протягом усього життя.

Робота бібліотеки спрямована на реалізацію завдань, витікаючи з науково-методичної проблеми школи, щорічного загального плану навчально-виховної роботи, основних нормативних документів Міністерства освіти і науки, постанов уряду України.

Основними завданнями для мене, як бібліотекаря, є: зацікавити учня читанням, навчити читати та розуміти книгу, створити умови виховання інформаційної культури, надати максимум бібліотечно-бібліографічних знань, надати вчителям допомогу з усіх напрямів навчально-виховного процесу, створити умови для всебічного розвитку майбутнього громадянина України засобами бібліотеки нашої школи.

Працюючи з учнями, намагаюся кожен день і кожну хвилину свого часу приділяти тому, щоб вчити учнів бути ввічливими, культурними, чутливими, емоційними, добрими, розумними, мати бажання завітати до бібліотеки. Вітаю будь – який прихід учнів у бібліотеку, бо завжди можна знайти, чим зацікавити – це не тільки книгою, а й книжковою виставкою і бесідою біля неї, новою інформацією з газет та журналів, музикою і просто розмовою .

Заходи, які проводяться в бібліотеці спрямовані на сприйняття літератури, тобто розвиток у дітей емоційного ставлення до подій, героїв. Виховують моральні цінності активного учасника культурного розвитку, вчать дитину думати і висловлювати свої власні думки, збагачують внутрішньо…

Шкільна бібліотека є скарбницею інформації, вона сприяє гармонійному розвитку особистості, розвиває прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення інформаційних джерел, формування навичок систематизації та аналізу, особливої оцінки.

РОЗДІЛ І. ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА – ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Людина, для якої книжка вже в дитинстві стала

такою необхідною, як скрипка для музиканта, як

пензель для художника, ніколи не відчує себе

обділеною, спустошеною і збіднілою.

В.Сухомлинський

Шкільна бібліотека сьогодні – це відчинені двері в широкий світ, варто лише переступити поріг, щоб отримати різноманітну інформацію. Навчальний процес неможливий без книжки: підручника, творів художньої літератури, наукових та довідкових видань.

В умовах сьогодення організація навчально-виховного процесу школи спрямована на виховання учня – суб’єкта культури і власної життєтворчості. Шкільна бібліотека є складовою частиною навчально-виховного процесу і відіграє важливу роль у досягненні освітньої мети і завдань, які стоять перед школою.

Шкільна бібліотека є центром естетичного та духовного збагачення учнів. Виходячи з проблем сьогодення: пошук, отримання й передача інформації, а також популяризації дитячої та наукової літератури, шкільна бібліотека вирішує основне завдання – не тільки навчити учнів читати і аналізувати книги, а й розвивати художньо – естетичні смаки засобами літератури, навчити орієнтуватися в великому потоці інформації, швидко знаходити і виділяти головне, задовольнити інформаційні потреби суспільства.

Пріоритетні напрями діяльності нашої шкільної бібліотеки:

- забезпечення якісного інформаційного супроводу навчально-виховного процесу в школі;

- виховання інформаційної й читацької культури учнів;

- виховання загальної культури учнів у процесі формування філософії читання як фундаменту загальнолюдських цінностей;

- надання інформаційно-методичної допомоги вчителям із питань фахової майстерності;

- формування особистості з високим рівнем громадянської свідомості, належними правовими нормами, шляхом надання цілеспрямованої допомоги учням в опануванні ними системи знань;

- виховання духовності, моральності, загальної культури, толерантного ставлення до оточуючих;

- виховання любові до читання, дбайливого ставлення до книги ;

- індивідуальна роботи з обдарованими учнями.

Отже, будучи по своїй суті інформаційним центром, бібліотека активно впливає на свідомість учнівської молоді, формує відповідальність за творення незалежної України, спонукаючи до активних практичних дій, духовно збагачує її.

«Хто володіє інформацією – той володіє світом». Саме в цьому намагаюся переконати своїх читачів. Сьогодні зростає роль шкільної бібліотеки в реалізації завдань освіти і самоосвіти, що дає можливість удосконалювати педагогічний процес. Нові навчальні програми, нові концепції освіти, варіативність навчальних курсів, інтелектуальний рівень читачів, висуває нові вимоги до якості інформаційного забезпечення освітнього процесу. Перед шкільною бібліотекою постає завдання оптимізації процесів, направлених на впорядкування програм розвитку культури учнів. Рівень інформаційної культури визначається вмінням формулювати свої потреби в інформації, вмінням ефективно її шукати, оцінювати і використовувати. І тому намагаюся допомогти читачам зорієнтуватися в інформаційному просторі, виховати активних користувачів інформацією.

У школі стали традиційними предметні тижні. Активну участь у проведенні цих тижнів бере і бібліотека. Готуються виставки літератури з предмету для додаткового читання, добирається література для проведення вікторин, оформляються виставки альтернативних підручників, проводяться бібліографічні огляди. Інформаційна робота здійснюється з урахуванням можливостей сучасних технологій навчання й орієнтується на формування особистості школяра з усвідомленою громадянською позицією, системою наукових знань. Тому у своїй роботі бібліотека враховує потреби педагогічних технологій: вікові потреби та індивідуально-психологічні особливості учнів.

Для молодшого шкільного віку виділений фонд художньої літератури, розставлений за темами: «У світі казок», «Що нам читати?», для старших учнів – тематичні полиці, виставки, списки літератури, індивідуальні й групові бесіди, лекції, конференції, вечори, КВК. Таким чином, бібліотека нашої школи розвиває творчі здібності, таланти, пізнавальні інтереси й сприяє успішному засвоєнню навчальних програм.

Під час індивідуальних бесід, при обміні книг, беру участь у розвитку навчальних навичок та керівництва читанням, створюю ситуації вільного вибору, імпровізації, творчого пошуку, в яких діти пробують свої сили у визнанні своїх зацікавлень, реалізації своїх можливостей і здібностей.

З метою поліпшення роботи щодо збереження книги педагогічний та учнівський колектив школи приймає участь у щорічному Всеукраїнському огляді-конкурсі «Живи, книго!». В рамках огляду проводяться:

- бесіди з учнями школи та їхніми батьками про збереження підручників «Шкільним підручникам довге життя»;

- робота з боржниками;

- щоквартальні рейди - перевірки стану збереження підручників, оголошення результатів на шкільних лінійках;

- встановлення в кожному класі посади відповідального за збереження підручників.

Усі заходи зі збереження бібліотечного фонду проводяться за допомогою читацького активу і виховують в учнів відповідальність, дбайливе ставлення до книги як до джерела знань. За бережне відношення до книги переможці акції «Живи, книго!» нагороджуються грамотами.

Звісно, в наш час дуже складно конкурувати з телебаченням, комп’ютерами, щоб повернути дітей до читання. Постійно потрібно вигадувати щось цікаве, неординарне, щоб діти із задоволенням приходили до нас не тільки по книжки, а просто поспілкуватися, подивитися нові журнали, про щось дізнатися, щось запитати. І приємно, що попри все, діти читають, відкриваються для спілкування і, незважаючи на те, що нових книжок надходить мало, учні знаходять потрібну інформацію для уроку, для написання доповіді, реферату тощо.

Шкільна бібліотека є скарбницею інформації, вона сприяє гармонійному розвитку особистості, розвиває прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення інформаційних джерел, формування навичок систематизації та аналізу, особливої оцінки.

Кодекс професійної майстерності бібліотекаря

1. Ставитися до бібліотечної справи як до діяльності великого соціального значення.

2. Орієнтуватися в системі книговидання, знати сучасний книжковий ринок.

3. Безперервно поповнювати свої професійні значення, бо начитаність є, перш за все, ознакою професійних рис.

4. Бути людиною творчою, активною, постійно працювати над собою.

5. Запроваджувати нові інформаційні технології вербальної та візуальної комунікації.

6. Допомагати користувачам у пошуках якісної інформації.

7. Демонструвати читачам різновікових груп всеосяжне багатство інформаційних технологій.

8. Удосконалювати уміння тактовно порекомендувати необхідну літературу, навчати відшукувати і оцінювати інформацію, яка відповідає навчальним і пізнавальним потребам та інтересам.

9. Втілювати в життя пораду – заповідь В.О.Сухомлинського:

«Виховуючи – навчай і розвивай,

навчаючи та розвиваючи – виховуй;

навчаючи, розвиваючи, виховуючи – самовдосконалюйся»

1.1. СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

В умовах інформатизації сучасного суспільства особливу актуальність набуває формування інформаційної культури особистості, перед якою відкриваються великі перспективи ефективного використання набутих людиною інформаційних ресурсів. Сучасна система освіти покликана формувати вміння орієнтуватись в масових інформаціях, набувати знання. В цих умовах особливе значення набуває організація інформаційної освіти та підвищення інформаційної культури .

Час вносить корективи в діяльність бібліотек. Змінюються завдання, шкільні бібліотеки набувають нового статусу і називаються: «інформаційний центр». Прийшло розуміння, що шкільна бібліотека не тільки місце для видачі книг, вона являється індикатором освіти, вона повинна сформувати політику інформаційної підтримки освіти. Крім того, шкільна бібліотека повинна ще навчати самостійно шукати інформацію. Адже, учень, ставши незалежним в пошуках знань, може досягти більшого і в школі, і в дорослому житті. Він буде об’єктивно бачити і оцінювати різні точки зору, судити про них розумно. А навчити самостійно думати в першу чергу може тільки бібліотека.

Під інформаційною культурою ми розуміємо: систематизовану сукупність знань, умінь, навиків, забезпечивши оптимальне здійснення індивідуальної діяльності, направленої на задоволення інформаційних вимог учнів, що виникає в ході навчальної, науково-пізнавальної та інших видів діяльності.

Ефективно вирішити весь сучасний комплекс завдань по формуванню інформаційної культури учнів, необхідно знати три важливі речі:

- шкільна бібліотека стоїть в центрі навчально-виховного процесу;

- шкільна бібліотека повинна представити всю необхідну інформацію для учнів та вчителів, задовольнивши їх.

Шкільна бібліотека повинна виконати завдання: спонукати до читання і до споживання інформації, затверджуючи тезис: «Навчити вчитись», отже, вміння вчитись не дано особистості спочатку. Воно набувається та розвивається на протязі всього життя, але основи закладаються в юності.

Перед бібліотекою стоїть слідуючи мета: навчити дітей раціональним прийомам роботи з книгою( навчальною та іншими видами літератури, пошуків, аналізів, синтезу інформації, прививати уміння та навики інформаційного забезпечення навчальною діяльністю). До таких навиків відносяться:

- вміння поставити грамотно питання;

- знати джерела інформації та вміти ними користуватись;

- вміння застосовувати знайдену інформацію.

Суть інформаційної роботи шкільної бібліотеки полягає в тому, що бібліотекар регулярно повідомляє читачів про нові надходження книг в бібліотеку.

Необхідними умовами інформаційної роботи являється систематичність та впровадження конкретної форми роботи для кожної вікової групи читачів.

Зміст інформації визначається навчальними та виховними завданнями школи, інтересами читачів, їх віковими особливостями, тематикою літератури, котра поступила.

Головну роль в інформаційній роботі має слово бібліотекаря - розповідь про роботу бібліотеки, правила користування і збереження книг та книжного фонду в цілому. Бібліотечна інформація повинна передбачати регулярність, доведення бібліотечної інформації про нові державні документи, теми, інноваційні направлення в наукових досягненнях педагогіки, соціології, технології навчально-виховного процесу для кожного педагога.

Знання інтересів та читацьких можливостей учнів допомагає бібліотекарю виділити тих, хто проявив особливу цікавість і заінтересованість тієї чи іншої галузі знань, виду літератури. Тому все це вияснюю в період індивідуальних бесід з читачами, уточнюю проблему, котра більше його цікавить - це забезпечує та робить інформацію цілеспрямованою.

Ефективними технологіями інформування учнів являється організація в шкільній бібліотеці виставки, також виставки-перегляду. На виставках разом з книгами розміщую журнали, інші матеріали.

Ефективною формою бібліографічного інформування являється презентація нових книг. Її доповнюють міні-виставки, ігри, конкурси ілюстрацій. Доброю формою донесення інформації до читача являються тематичні папки – досьє. В них зібрані вирізки із газет, журналів та інших друкованих джерел. Серед тем маємо такі: “Наш друг - книга”, “Українські свята та обряди”, “Історія та сучасність України”, “Легенди рідного краю ” та інші.

Кiлькiсть переглядiв: 1036

Коментарi